Waimaria Hauraki-Ngāpō

He ika ki te moana! Ko au ki te whenua! Ko Tīkapaoneone hokinga kāinga e kō, kō, i a e ara e! 

Eke panuku, eke Tangaroa i ngā ngaru taioreore o te mātauranga. Hī! Hā! Hī!