Pauline Pile

“Iti rearea, kahikatea ka taea.”
Ahakoa te aha whāia te pae tawhiti kia pae tata.